Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Makale Gönderimi için Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayınız
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uaifd/

ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ

ÖN KAPAK 
KÜNYE  
İÇİNDEKİLER   
ARKA KAPAK    

Tam Metin

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Cilt 8 - Sayı 1 

ISSN:1309-1522

 YazarSayfa   

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi:
2008-2014

 Tuncay ÇELİK
 1-12 Özet     Tam Metin

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımına
Yönelik Tutum Ve Davranışların Önerilen
Bir Yapısal Model ile Araştırılması

 

Erkan ARI,
Veysel YILMAZ 

 13-24 Özet

Tam Metin

 

Alanya Turizm Sektöründe Kümelenme
ve Ağyapı Analizi

 

Hakan DEMİRGİL
Hidayet ÜNLÜ 

Aykut SEZGİN
Onur SUNGUR

 25-41 Özet      Tam Metin

Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine
Alınmasına Yatırımcı Tepkisi:
Olay Çalışması Ve Ortalama Testleri İle Bir Analiz

 

Levent ÇITAK,
Ersan ERSOY

 43-57 Özet      Tam Metin
Lisans Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkındaki
Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma:
Yalova Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler
Fakültesi Örneği

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT,
 
Bilge Leyli ELİTAŞ,
Mahmut Kadir İŞGÜVEN 
 59-68 Özet       Tam Metin

A Comparison of Turkish and International
Regulations Regarding Public Oversight about
Independent Audit

 

Seçkin GÖNEN,
Mehmet İlker KARAKELLEOĞLU

 69-77 Özet    Tam Metin

Gözardı Edilen Bir İşletme Türü Olarak Üniversite
Öğrenci Yurtlarının Profili

 

Önder MET,
İsmail Mert ÖZDEMİR 

 79-87 Özet      Tam Metin

ARAS Yöntemi KullanılarakKurumsal Kaynak
Planlaması Yazılımı Seçimi

 

Fatih ECER

 89-98 Özet      Tam Metin       

Uluslararası Piyasalardaki Dalgalanmaların
Türkiye Toplam Sanayi ve Enerji Üretim Endeksleri
Üzerine Uzun Dönem İlişkisinin İncelenmesi:
Sınır Testi Yaklaşımı 

 

Eray AKGÜN,
Celil ZURNACI,
Mehmet MERT

 99-110 Özet      Tam Metin

Konaklama İşletmelerinin Gelişen İşletmeler
Piyasasına Bakış Açıları Ve Farkındalıkları:
Alanya Uygulaması

 

Erdal TAŞCAN,
Ali Cüneyt ÇETİN

 111-129 Özet    Tam Metin

Kamu Çalışanlarının Örgütsel Güven Düzeyleri İle
İş Motivasyon
Araçları Arasındaki İlişki

 Münire KARABEKİR,
Abdülkadir AKÇAY,
Bayram ÖZHASAR
 131-139 Özet Tam Metin

KOBİ’lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunları:
Burdur İli İmalat Sektöründeki İşletmeler
Üzerinde Bir Araştırma

 

Erkan EMECEN,
Hüseyin ÇİÇEK

 141-158 Özet Tam Metin
Üniversitelerde Uluslararası Muhasebe
Standartları Eğitimi Ve Balıkesir
Üniversitesi’nde Bir Araştırma
 

Suat KARA,
Melek TUNA,
Kezban HİTAY

 159-174 Özet Tam Metin

Endüstriyel Pazarlarda Algılanan Riskin
Marka Duyarlılığına
Etkisi Üzerine Bir Araştırma

 

Polat CAN

 175-190 Özet Tam Metin

Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Destinasyon Seçimine
Yönelik Bir Uygulama

 

İsmail TULGA,
Nuri ÇELİKER,
Mehmet Kasım YAĞIZ

 191-199 Özet Tam Metin

Osmanlı İmparatorluğu’nda Çift Taraflı Kayıt
Yöntemine Geçişin  Sebepleri ve Sonuçları:
Kapitalizme Doğru İlk Adımlar

 

R. Şebnem YAŞAR

 201-207 Özet Tam Metin
Passenger Demand Prediction for
Fast Ferries Based on Neural Networks and
Support Vector Machines
 Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ,
Yusuf Sait TÜRKAN 
 209-216 Özet Tam Metin  
Egemenliğin Dönüşümü: İnsan Hakları
Alanındaki Gelişmelerin Devlet Egemenliği Sistemi Üzerindeki Etkileri
 Serhat ALTINKÖK 217-229 ÖzetTam Metin

 

Sayfa Özeti: A.Ü. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Anahtar Kelimeler: