Akdeniz Üniversitesi

Cilt 8 Sayı 2 Ağustos 2016

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Makale Gönderimi için Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayınız
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uaifd/

ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ

ÖN KAPAK 
KÜNYE   
İÇİNDEKİLER     
ARKA KAPAK     

Tam Metin

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Cilt 8 - Sayı 2 

ISSN:1309-1522

 YazarSayfa   

The Impact of Contextual Factors on the Information
Technology Use of Firms:
The Case of Turkey

Hasan BÜLBÜL,  
Ayşe TOPAL,
 Arzum BÜYÜKKEKLİK 
  1-11 Özet      Tam Metin

Beneish Modeli İle Kazanç Manipülasyonunun
Tespit Edilmesi: BIST Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Suat KARA,
Şakir SAKARYA,
Melek AKSU

 

 13-25 Özet

Tam Metin

 

Medikal Turizm İşletmelerinde Misyon İfadeleri:
Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma

Nedim YÜZBAŞIOĞLU,
Oğuz DOĞAN

 

 27-37 Özet      Tam Metin

İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Dersleri Öğrenim
Kazanımları Üzerine Bir Araştırma:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT,
Hakan KESKİN,
Maida MELANİ
  39-50 Özet      Tam Metin
Pazarlama, Muhasebe ve Rekabet Avantajı: Müşteri Muhasebesi -
Kavramsal Bir Değerlendirme
Haluk DUMAN,  
Mehmet YÜCENURŞEN,
İbrahim APAK
  51-65 Özet       Tam Metin

Önlisans Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerin Muhasebe
Eğitiminden Beklentilere Yönelik İzmir Ve
Denizli İllerinde Bir Araştırma

Seçkin GÖNEN  67-78 Özet    Tam Metin

Türkiye’de Enerji Tüketimi, Kişi Başına Gelir ve
CO2 Emisyonu Arasındaki İlişkinin Analizi

Coşkun ÇILBANT,
C. Erdem HEPAKTAN
  79-92 Özet      Tam Metin

Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde
Bulanık AHP ile Ağırlıklandırılmış
Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması

Levent B. KIDAK,
Elif Türkan ARSLAN,  
Serhat BURMAOĞLU
  93-107 Özet      Tam Metin         

Meslek Yüksekokulunda Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin
Muhasebe Etiğine Bakış Açılarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma:
Anamur MYO Örneği

Kürşad ÇAVUŞOĞLU,
Filiz ANGAY KUTLUK 
  109-120 Özet      Tam Metin

Bir Rekabet Aracı Olarak Sürdürülebilirlik Raporlaması ve
Dış Güvence Gerekliliği

Tuğba UÇMA UYSAL,
Nusret YAZICI
  121-126 Özet    Tam Metin

The Impact of Working Capital Management on
Corporate Investment
and Corporate Performance

Nida ABDİOĞLU  127-137 Özet Tam Metin

Thirlwall Kanununun Gelişmiş Ülkeler Açısından
Geçerliliği: Panel Veri Analizi

İlkay DİLBER,
Filiz ERATAŞ SÖNMEZ
  139-150 Özet Tam Metin
Environment, Environmental Policy and Environmental
Marketing Approach and Their Importance from
The Industrial Businesses’ Point of View
Mehmet Turan PEKMEZCİ,  
Bengü HIRLAK
  151-163 Özet Tam Metin

Sosyal Bilimler Alanında Staj Çalışmasının Yeri ve
Önemini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Meral BEKTAŞ,
Osman TUĞAY 

  165-174 ÖzetTam Metin
 

Türkiye'deki Lisansüstü Turizm Tezlerinde
Odaklanılan Konular: 1984-2015

Ömer Akgün TEKİN

 

   175-187  Özet Tam Metin

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Engellilere Yönelik
Düzenlemelerin İncelenmesi: Eskişehir Örneği

Merve ÖZGÜR GÖDE,
Sibel ÖNÇEL 

  189-201 Özet Tam Metin

Örgütsel Adalet İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiye Meta Analitik
(Meta Analitical) Bir Yaklaşım

B. Türker PALAMUTÇUOĞLU,
Selin ÇAVUŞOĞLU,
Aynur TERZİ PALAMUTÇUOĞLU 

  203-216 Özet Tam Metin

Dünya Sisteminin Küresel Taarruzu Karşısında İsmet ÖZEL’de
Dirilen Vatan Düşüncesi

Arif AYTEKİN

  217-228 Özet Tam Metin

 

 

Sayfa Özeti: A.Ü. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Anahtar Kelimeler: